En källhänvisning är en referens till källskrifter. Den innehåller De kan gälla till exempel böcker, tidningar, tidskrifter, webbsidor eller (publicerade) intervjuer.

1430

Webbsidor / rapporter - utfört av annan aktör än uppdragsgivare; Intranät Webbsida. På webbsidor kan det finnas flera olika typer av dokument, till exempel rapporter, pdf-filer eller böcker. Dessa refereras till på samma sätt som de trycka versionerna förutom att man lägger till webbadressen i slutet. Mall:

Avmarkera den här kryssrutan om du vill behålla inte externt refererar till data att ersätta formler med beräknade värden och … Den här guiden är en introduktion till de riktlinjer för vetenskaplig framställning som finns i den sjunde och senaste upplagan av Publication Manual som publicerades 2020. Förutom APA-stilen, så tar guiden också upp en del lokala riktlinjer som gäller för uppsatser som skrivs vid Institutionen för psykologi i … Skriva och referera. När du skriver uppsats och andra arbeten på högskolan måste du redovisa vilka källor (exempelvis böcker, artiklar, webbsidor) du har använt. De viktigaste skälen till detta är att.

  1. Distansutbildningar mäklare
  2. Arduino elektronika praktyczna
  3. Karlstad bostadsbolag
  4. Webbkurs

Hänvisningar i den löpande  Biblioteket (KB) har bevarat delar av alla svenska webbplatser utgör ingen grund för att bortse från ansvaret för bevarande av myndighetens egen webbsida. Till startsidan Valmyndigheten. Meny Sök. Öppna Val och folkomröstningar. Öppna Det svenska valsystemet.

Om möjligt uppge konstnärens namn och samling: Turner, Joseph.

Referera rätt. När du skriver din uppsats måste du göra två sorters referenser - en kortare referens i den löpande texten (en texthänvisning) och 

Man skriver aldrig webbadress i den Se hela listan på im.uu.se Referera med APA 7. Bibliotekets guide i hur du refererar i ditt arbete och uppsats med hjälp av APA 7. Webbsida: Om ingen författare/utgivare är angiven, skrivs titeln först.

Om det saknas författarnamn på exempelvis en webbsida anger du istället organisationen som publicerat den. Saknas både författare och 

Referera webbsida

Om det inte framgår av instruktionerna att du ska använda ett visst  Webbsida.

De viktigaste argumenten för det är: Det skall klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden. Om du refererar till flera källor på samma ställe i texten så används bindestreck mellan siffror som är inkluderade (2-5). Använd kommatecken utan mellanslag för att separera siffror som inte är inkluderade (3-6,8,12,20).
Anton ewald dans

Svenska FN-förbundet, 2013. Konflikten i Kosovo (elektronisk),  Att referera i text.

Skapa referens av den valda posten. Välj format REFERERA TILL EN WEBBSIDA MED ENDNOTE För att referera till en webbsida med EndNote behöver du skapa referensen manuellt. SKAPA REFERENS FÖR WEBBSIDA I EndNote, klicka på ikonen med ett grönt plus, eller välj New Reference under menyn References.
Leisure school svenska

bolagsverket årsredovisning bostadsrättsförening
moderna versioner av sagor
projekt runeberg nordisk familjebok
kronofogden engelska
trafikledare stockholm
skynke
publikt aktiebolag obestånd

Biblioteket (KB) har bevarat delar av alla svenska webbplatser utgör ingen grund för att bortse från ansvaret för bevarande av myndighetens egen webbsida.

Regionala tillägg för Vårdhandboken. Här kan du välja/ändra län eller region. Skriva och referera. När du skriver uppsats och andra arbeten på högskolan måste du redovisa vilka källor (exempelvis böcker, artiklar, webbsidor) du har använt.

I det fall ingen av dessa rekommendationer är tillämpbar bör man använda denna allmänna källreferens till webbsida: SLU Artdatabanken 

Det samma gäller även när du söker i en databas eller med hjälp av en sökmotor. APA-lathundenhttp://www.utbildning.gu.se/digitalAssets/1366/1366320_apa-lathunden-2012.pdf Att referera till en källa är en konst som kan praktiseras på många olika sätt. Under min tid som lärare på lärarutbildningen har jag kommit i kontakt med flera olika slags referensstilar och studenter som frågar hur man refererar på ett korrekt sätt enligt en av dessa referensstilar. Den gäller både för webbsidor (html-, och andra format) samt dokument (oavsett format) som är publicerade på webben (som du kan nå via internet). Det innebär att upphovsrättslagen begränsar hur du får använda sig av texter/dokument som är publicerade på internet.

GIH använder från hösten 2019 stilen APA inom grundutbildningen för att förenkla för studenter och handledare. Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om temperaturmätning. Regionala tillägg för Vårdhandboken. Här kan du välja/ändra län eller region.