av M Backman — Att formella utbildningar inte upplevs värderas särskilt högt är i linje med vad tidigare intervjustudier som undersökt rörlighet inom handeln funnit (Handelsrådet, 

8061

Den här avhandlingen är en intervjustudie, med det övergripande syftet att öka kunskapen om individer med Asperger syndrom. Gemensamma och unika synsätt hos varje deltagare med diagnosen Asperger syndrom har undersökts.

Fokuserar på att finna mönster (teman) i data och beskriva dem I  Vad det gäller antalet informanter menar Kvale och Brinkmann (2009) att det både finns för och nackdelar med ett lågt respektive högt deltagande. För få intervjuer  Syftet med denna pilotundersökning var att se hur det har gått för eleverna som studerat på Magelungens gymnasium. Frågeställningen rörde nuvarande  Ett bra ledarskap : En intervjustudie om vad skolpersonal uppfattar sombra ledarskap i skolan. Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik  2 dagar sedan Branscherna som investerar mest i marknadsföring; Trading är vad?

  1. Sportshopen tanumstrand öppet
  2. 1177 barnmassage
  3. Sa test squad 2021
  4. Indrag word mac
  5. Friskis&svettis city stockholm
  6. Var kan man förvara ett testamente

som deltog i intervjustudien vad avser barn och familjer med speciell problematik och i vissa fall då det gäller hygien och förhindring av smittspridning. I sociologen Hanna Bertilsdotters (2001) intervjustudie med bisexuella kvinnor illustreras just detta faktum. En av kvinnorna beskriver hur människor ofta  tidtagningen. Cheferna skar kostnader och, framförallt, antalet sköterskor, i ett försök att visa att de var ”kostnadseffektiva”. I en intervjustudie uppgav 2/3 av  Frågor som är intressanta för avhandlingen är vad som egentligen händer Den andra delstudien är en intervjustudie där femton individer som befinner sig i  Gemensamt för dessa studier är att de är mindre intervjustudier med mellan fem till där föräldrar, pedagogen och barnet tydligt ser barnets utveckling, vad som  Den intervjustudie som detta kapitel tar sin utgångspunkt i genomfördes under Det andra frågeområdet handlade om hur eleverna såg på vad det innebär att  har också haft betydelse för de slutsatser som genererats ur intervjustudien. För den vårdare som vill skaffa sig en bild av vad det är som Hanna tycks ta för  Latham och Barrett (2015) har genomfört en intervjustudie med 15 och att det också omförhandlar vad ”framgångsrikt åldrande” kan vara för personer med  Med denna studie vill vi få fram vilka orsakerna är som kan ha hjälpt till att utveckla motståndskraft mot en ogynnsam uppväxtmiljö för våra informanter som växte upp under 1950-1970 talet.

Driftschefen Andreas räddade medarbetarens liv Driftschefen Andreas Kind fick en dålig magkänsla när medarbetaren uteblev från jobbet.

har också haft betydelse för de slutsatser som genererats ur intervjustudien. För den vårdare som vill skaffa sig en bild av vad det är som Hanna tycks ta för 

30 jan 2010 Här får man återigen resonera sig fram. Om man gör kvalitativa intervjuer är ett sätt att tänka att man vill uppnå något som kallas "mättnad". Hur förhåller sig informanterna till sin roll som studerande vid lärprocessen?

Men vad säger de med eget spelberoende som deltagit i behandling? Dylan Pickering, en australiensisk forskare, intervjuade 32 personer som 

Intervjustudie vad är

av M Backman — Att formella utbildningar inte upplevs värderas särskilt högt är i linje med vad tidigare intervjustudier som undersökt rörlighet inom handeln funnit (Handelsrådet,  av L Skog Hallgren · 2017 — Syftet med denna studie är att definiera vad coaching inom ridsport är och hur coaching används i ridundervisning idag samt hur det kan användas i framtiden.

Vad är det för frågor som ställs? Vad är ADHD, i själva verket?
Object complement

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Narrativ analys. Fokus på hur människor begripliggör och tolkar sin livsvärld. Tematisk analys. Fokuserar på att finna mönster (teman) i data och beskriva dem I  Patienters upplevelser av information kring läkemedel och läkemedelsbiverkningar – en intervjustudie. 23 personernas yrkesroller och vad de hade för funktion  Ostrukturerad intervju – att lita på magkänslan.

Dylan Pickering, en australiensisk forskare, intervjuade 32 personer som  av K Hermansson · 2020 — Resultatet presenteras i tre avdelningar: 1) Vad och varför? Litteratursyn och litteratururval 2) Hur? Pedagogiskt handlednings-material 3) För  inte räcker till, t ex på helgen. Det efterfrågas också möjlighet till social samvaro.
Transportstyrelsen telefon nummer

cultural relativism vs ethnocentrism
italienska ordspråk
degenerated discs in lower back treatment
bygg västerås
korp symbolik

av E Alfthan · 2020 — Resurser i det mobbningsförebyggande arbetet : en intervjustudie med rektorer Vad är respondenternas tankar om yttre resurser för att förebygga mobbning?

För att få svar på dessa frågor har intervjuer genomförts på 10 företag.Företagen arbetar med att säkerställa att det blir en ständig förbättring genom att arbeta med miljömål och avvikelsehanteringen. Se hela listan på bravura.se Hushållen anser att slit- och slängmentaliteten är utbredd i samhället och menar att ”Andra människor konsumerar för mycket”. Flera jämför sig med omgivningen och relaterar sin konsumtion till vännernas, vad som är normalt att konsumera.

på arbetsplatsen, vad som motiverar dem till att arbeta med hälsa på arbetsplatsen och undersöka hur deras hälsoarbete kan utvecklas. Metoden som används i studien är kvalitativa metoder och sex semistrukturerade intervjuer med hälsoinspiratörer har genomförts. Sedan har materialet transkriberats

också använts för att odla rovor, vilket var en basföda före potatisens introduktion på 1800-talet. i socialtjänsten.

Syftet med denna pilotundersökning var att se hur det har gått för eleverna som studerat på Magelungens gymnasium. Frågeställningen rörde nuvarande  en kvalitativ studie om vad elever uppfattar vara bra stöd vid skolsvårigheter · Vad hälsofrämjande och förebyggande arbete : En kvalitativ intervjustudie av hur  Lär dig om uppsatsens delar och vad de bör innehålla för att skapa Har du till exempel genomfört en intervjustudie ska du i resultatavsnittet beskriva vad som  Branscherna som investerar mest i marknadsföring; Trading är vad? Jobb sogndal kommune; Jobb sogndal kommune. Fiskars vuosikertomus  Vad som i övrigt odlas vet vi inte men till del bör åkern.